14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om efterskoler og frie fagskoler § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler og bygger på lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Børne- og undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 9, stk. 1, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller børne- og undervisningsministerens påbud, jf. § 52, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan endvidere efter drøftelse med den pågældende skoleforms forening beslutte, at der ikke ydes tilskud til en skole, hvis undervisning eller øvrige forhold findes åbenbart i strid med sædvanlig praksis for den pågældende skoleform.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller taget under rekonstruktionsbehandling, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.

•••

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

•••

Stk. 5 Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales, tilfalder staten.

•••

Stk. 6 For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

•••
profile photo
Profilside