Lov om DSB Busser A/S § 4

Denne konsoliderede version af lov om DSB Busser A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 232 af 04. april 1995,
som ændret ved lov nr. 1232 af 27. december 1996 og lov nr. 1046 af 23. december 1998

§ 4

Trafikministeren bemyndiges til at sælge aktierne i DSB Busser A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier.