14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 948 af 06. July 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Centeret ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsen består af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, og 13 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

  • 1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren.

  • 2) 1 medlem udpeges efter indstilling af sundhedsministeren.

  • 3) 1 medlem udpeges efter indstilling af beskæftigelsesministeren.

  • 4) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren.

  • 5) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening).

  • 6) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner.

  • 7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af Det Frie Forskningsråd.

  • 8) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til centerets formål, og som udvælges af økonomi- og indenrigsministeren.

  • 9) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.

•••

Stk. 2 De medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 9, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen fastsættes i centerets vedtægt, jf. § 9.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan ske.

•••
profile photo
Profilside