Forarbejder til Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister - Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. §§ 1-5, § 6, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 4-6, og §§ 7-13 træder i kraft den 15. september 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 5. september 2022. § 6