Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. §§ 1-5, § 6, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 4-6, og §§ 7-13 træder i kraft den 15. september 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 5. september 2022.

Lov nr. 873 af 21. juni 2022

§ 3

I fingeraftryksregisterets filer for personaftryk må optages personaftryk,

Stk. 2 I fingeraftryksregisterets filer for sporaftryk må optages personaftryk, der er sikret fra spor i forbindelse med politiets efterforskning. Det samme gælder personaftryk, der er sikret fra spor på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning i udlandet.