14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 980 af 09. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Staten refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udgifter til betaling af købsmoms, som ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Arbejdsmarkedets Tillægspension afholder ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med administration, jf. § 9, for så vidt angår Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver efter § 2, stk. 1, nr. 2-7.

•••

Stk. 2 Ikkefradragsberettiget købsmoms refunderes fra Finansministeriets momsreserve på grundlag af en opgørelse fra Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende afholdte udgifter, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 På baggrund af opgørelsen fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. stk. 2, udarbejder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et særskilt momsregnskab for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Momsregnskabet revideres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings revisor, der godkender den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter og påser, at udgifterne, hvortil der er afholdt moms, alene er afholdt til brug for administrationen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver, jf. § 2, stk. 1, nr. 2-7.

•••
profile photo
Profilside