14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 980 af 09. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager finansiering af udgifterne ved erhvervssygdomme.

•••

Stk. 2 Finansieringen af udgifter ved erhvervssygdomme, jf. stk. 1, indebærer, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregner og opkræver bidrag til finansieringen af udgifter ved erhvervssygdomme efter §§ 55-58 c i lov om arbejdsskadesikring.

•••

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte i erhvervssygdomssager på grundlag af de afgørelser, der træffes i sagerne, herunder afgørelser fra Ankestyrelsen.

•••

Stk. 4 For Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgaver efter stk. 1-3 finder kapitel 11 i lov om arbejdsskadesikring anvendelse, for så vidt angår aktuarmæssige forhold, årsrapport og revision, investeringsregler og tilsyn m.v., jf. § 61 i lov om arbejdsskadesikring.

•••
profile photo
Profilside