14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske unions udvidelse med kroatien § 3:

Til § 3
Ifølge denne bestemmelse vil loven træde i kraft efter bekendtgørelse i Lovtidende. Traktaten kan herefter ratificeres på Danmarks vegne. Det følger af stk. 2, at traktaten skal være trådt i kraft, før end der kan blive tale om at anvende traktatkompleksets umiddelbare anvendelige bestemmelser i Danmark.Betingelsen for, at traktaten kan træde i kra...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.