14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske unions udvidelse med kroatien § 1:

Til § 1
Bestemmelsen indeholder Folketingets samtykke i medfør af grundlovens § 19 til ratifikation af traktaten om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.