14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 459 af 08. maj 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Traktat af 9. december 2011 mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union kan ratificeres på Danmarks vegne.

•••
profile photo
Profilside