Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1156 af 25. november 2006

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2 Loven gælder for Grønland kun i det omfang, som følger af traktatbestemmelserne ved Grønlands udtræden af EU.