Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 411 af 27. april 2017

§ 1

Regeringen kan indgå en aftale med Europol om operationelt og strategisk samarbejde. Aftalen finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.