14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 411 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bestemmelserne i straffelovens 14. og 16. kapitel finder anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark eller i anledning af samme.

•••

Stk. 2 Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 11 a og 93 b.

•••
profile photo
Profilside