14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Danske Naturfond § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om den danske naturfond og bygger på lov nr. 1518 af 27. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den Danske Naturfond skal give offentligheden adgang til sine arealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, medmindre væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn taler imod, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for arealer, som Den Danske Naturfond midlertidigt har erhvervet med henblik på jordfordeling, mageskifte el.lign.

•••
profile photo
Profilside