Lov om Den Danske Klimaskovfond § 18

Denne konsoliderede version af lov om Den Danske Klimaskovfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2186 af 29. december 2020

§ 18

Miljøministeren fører tilsyn med fonden.

Stk. 2 Miljøministeren kan afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve tilsyn, jf. stk. 1. Ministeren skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 3 Bestyrelsesformanden holder ministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi eller aktiviteter.