14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »scandinavian star« fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v. § 2:

Til § 2
Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 15. juni 2022. Bestemmelsen vil indebære, at anmodninger om aktindsigt m.v. efter offentlighedsloven eller anmodninger om indsigt efter artikel 15 i databeskyttelsesforordningen, som ikke er afgjort på tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal behandles efter de nye regler. Det vil sige, at task forcen ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.