14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om delpension § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om delpension og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Beregnings- og fradragsregler m.v.
Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter lov om sygedagpenge, beregnet på årsbasis. Pensionsordninger kan medføre nedsættelse af basisbeløbet, jf. § 4 a.

•••

Stk. 2 Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes, jf. dog § 4 a, stk. 11. Den del af den hidtidige arbejdstid, der overstiger 37 timer ugentlig, tages ikke i betragtning ved beregningen.

•••
profile photo
Profilside