14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om delpension § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om delpension og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Almindelige betingelser
Lønmodtagere og personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt, der er født før den 1. januar 1959, kan få delpension, hvis de nedsætter deres arbejdstid. Delpensionsalderen er 60 år.

•••

Stk. 2 Delpensionsalderen er dog

  • 1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,

  • 2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,

  • 3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,

  • 4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,

  • 5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og

  • 6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958.

•••

Stk. 3 Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori modtageren når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved pågældendes død.

•••

Stk. 4 Delpension kan enten udbetales sammen med lønindtægt eller sammen med anden erhvervsindtægt end lønindtægt.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 4.

•••

Stk. 6 For personer med anden erhvervsindtægt end lønindtægt fastsætter beskæftigelsesministeren regler om arbejde før og efter overgang til delpension, om opgørelse af arbejdstid, om opgørelse af indtægt før og efter overgang til delpension og kan herunder fravige §§ 2-4 d.

•••

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse og genindtræden i delpensionsordningen samt om beregning m.v. af delpension for personer, som modtager plejevederlag efter kapitel 23 i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside