14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om delpension § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om delpension og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Retten til delpension for lønmodtagere er betinget af,

  • 1) at modtageren arbejder her i landet eller på dansk skib,

  • 2) at modtageren har fast bopæl her i landet,

  • 3) at der for modtageren inden for de seneste 20 år før overgang til delpension er indbetalt bidrag til ATP som beskæftiget, der svarer til mindst 10 års fuldt bidrag for en fuldtidsbeskæftiget,

  • 4) at modtageren inden for de sidste 24 måneder før overgangen til delpension har arbejdet svarende til gennemsnitligt 30 timer om ugen i 18 måneder som lønmodtager her i landet eller på dansk skib, og

  • 5) at modtageren på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

  • 6) at modtageren har fået foretaget en opgørelse over pensionsformuen.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af reglen i stk. 1, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside