14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om delpension § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om delpension og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Krav på delpension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

•••

Stk. 2 Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt delpension kan modregnes i delpension og pension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••
profile photo
Profilside