14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om delpension § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om delpension og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1120 af 17. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Hvis modtageren er fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, bortfalder retten til delpension med udgangen af den måned, hvori retten til dagpenge ved sygdom ville være ophørt efter reglerne i sygedagpengeloven.

•••

Stk. 2 Retten til delpension bortfalder med udgangen af den måned, hvori modtageren har været arbejdsløs i en sammenhængende periode på 52 uger.

•••

Stk. 3 Udbetalingen af delpension kan genoptages, når deltidsarbejdet genoptages, jf. § 6, uanset om betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, ikke længere er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside