14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om delpension § 1

Uddrag fra forarbejderne til lov om delpension § 1:

Forslaget er en præcisering af den gældende retstilstand, hvorefter man kun kan gå på delpension som enten lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Man kan således ikke efter overgangen til delpension være beskæftiget som både lønmodtager og selvstændig. Den foreslåede bemyndigelsesadgang tænkes anvendt til at fastsætte regler om, at en ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.