Lov om de gymnasiale uddannelser § 47

Denne konsoliderede version af lov om de gymnasiale uddannelser er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1716 af 27. december 2016, jf.
lovbekendtgørelse nr. 957 af 22. juni 2022