Bøger, som nævner Lov om Danmarks Statistik § 6

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)
Forfattere: Hanne Marie Motzfeldt, Jøren Ullits og Jens Kjellerup
Udgivelsesdato: 22. aug 2020
DJØF Forlag

Datadeling inden for det offentlige

- Side 105 -

...offentlige sektors informationer. Se Statsrevisorenes beretning 12/2018 af 15. marts 2019 om åbne data. og lov om Danmarks Statistik § 6, hvorefter offentlige myndigheder og institutioner efter anmodning skal meddele Danmarks Statistik de oplysninger, de er i besiddelse af. 174 174. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018, lov om Danmarks Statistik.

Læs på Jurabibliotek