Lov om Danmarks Statistik § 4

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 4

Offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik er den statistik, der løbende produceres af offentlige myndigheder og institutioner, og som er landsdækkende og offentligt tilgængelig og udgives med en fast frekvens.

Stk. 2 Danmarks Statistik udarbejder og offentliggør årligt en liste over offentligt produceret alment samfundsbelysende statistik på basis af myndighedernes indberetninger herom.