Bøger, som nævner Lov om Danmarks Statistik § 1

Festskrift til Palle Bo Madsen (1. udg.)
Forfattere: Susanne Karstoft, Torsten Iversen, Birgit Liin og Hans Henrik Edlund
Udgivelsesdato: 07. dec 2021
DJØF Forlag

Grundlag for at det offentlige driver erhverv

- Side 746 -

...analyse af denne vil derfor også have værdi for forståelsen af sådanne lovbestemmelser. Endvidere – og i forlængelse af det foregående – findes der som nævnt rundt om i lovgivningen bestemmelser, som også anvender begrebet indtægtsdækket virksomhed, og ved at analysere begrebet i budgetvejledningen kan indholdet i disse lovbestemmelser også afdækkes.

Læs på JurabibliotekIndtægtsdækket virksomhed med hjemmel i speciallove

- Side 755 -

...henholdsvis lovforslag L 57, Folketingstidende 2018-19, Tillæg A, bemærkninger til § 9 (s. 14) og ministerens svar på spm. 94 til Udvalget for Videnskab og Teknologi i forbindelse med lovforslag L 125/2002-03, bilag 106. Som følge af budgetvejledningens bindende virkning i forhold til ressortministerierne vil det samme gælde uden udtrykkelig henvisning.

Læs på Jurabibliotek