14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Innovationsfond § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om danmarks innovationsfond og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med fonden.

•••

Stk. 2 Ministeren kan afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse. Ministeren skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at fonden skal deltage i evalueringer af sit virke.

•••
profile photo
Profilside