14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Innovationsfond § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om danmarks innovationsfond og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Sekretariatet er underlagt bestyrelsens instruktionsbeføjelse.

•••

Stk. 2 Sekretariatet skal understøtte fondens aktiviteter, navnlig fondens udstedelse af bevillinger og opfølgning på bevillinger.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen kan efter nærmere aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet bestemme, at sekretariatet løser opgaver for ministeriet.

•••
profile photo
Profilside