14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Danmarks Innovationsfond § 12

Uddrag fra forarbejderne til lov om danmarks innovationsfond § 12:

Til § 12
Det foreslås, at bestyrelsen får adgang til at nedsætte et begrænset antal udvalg til at bistå med en virkeliggørelse af fondens formål. Forslaget skal medvirke til at give bestyrelsen bedst mulig adgang til at organisere arbejdet i fonden hensigtsmæssigt, men med øje for, at der ikke sker en uhensigtsmæssig, unødig og omkostningstung udvidelse af ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.