14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Innovationsfond § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om danmarks innovationsfond og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation etableres af uddannelses- og forskningsministeren som et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

•••

Stk. 2 Fondens virksomhed finansieres ved bevillinger på de årlige bevillingslove. Fonden kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren udsteder årligt et bevillingsbrev til fonden på baggrund af de årlige bevillingslove.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kompenserer kvartalsvis og efter behørig dokumentation fondens udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven (ikke-fradragsberettiget købsmoms), som fonden afholder af midler nævnt i stk. 2 til køb af varer og tjenesteydelser.

•••
profile photo
Profilside