14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 384 af 26. april 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Medlemmerne af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, herunder formanden, udpeges for en periode på indtil 3 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet 6 år, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge udpegningsperioderne for rådsmedlemmerne, herunder formanden, for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside