Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond § 22

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 384 af 26. april 2017,
som ændret ved lov nr. 1188 af 08. juni 2021

§ 22

Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence.

Stk. 2 Bestyrelsen fordeler midler fra fondens almindelige bevilling til de stående udvalg, jf. § 21, stk. 1, der inden for hver sit område tildeler bevillinger.

Stk. 3 Bestyrelsen kan mellem de stående udvalg fordele op til 20 pct. af midlerne efter stk. 2 til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværgående initiativer.

Stk. 4 Bestyrelsen fordeler særlige bevillinger til særlige ad hoc-udvalg, jf. § 21, stk. 4, eller til de stående udvalg.