14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Blødererstatningsfonden § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om blødererstatningsfonden og bygger på lov nr. 440 af 14. June 1995. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsåret, der skal omfatte 12 måneder, følger kalenderåret.

•••

Stk. 2 Senest 4 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal fondens regnskab underskrevet af bestyrelsen og attesteret af revisor indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til regnskabets form og indhold.

•••

Stk. 3 Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra fonden. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

•••

Stk. 4 Samtidig med indsendelsen af fondens årsregnskab afgiver bestyrelsen en beretning til indenrigs- og sundhedsministeren for fondens virksomhed. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for beretningens form og indhold.

•••
profile photo
Profilside