14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Blødererstatningsfonden § 4

Uddrag fra forarbejderne til lov om blødererstatningsfonden § 4:

Til § 4
Bestemmelsen fastlægger de overordnede retningslinier for de udbetalinger, der kan finde sted efter loven. Efter stk. 1 er det bestyrelsen for fonden, der træffer afgørelse om udbetaling af støtte efter loven. Fonden kan yde støtte i form af engangsbeløb eller beløb, der ydes over et på forhånd fastsat antal år eller til en ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.