14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Blødererstatningsfonden § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om blødererstatningsfonden og bygger på lov nr. 440 af 14. June 1995. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Staten yder en gang for alle fonden et beløb på 20 mio. kr., der udbetales, når fonden er etableret efter denne lovs regler, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter behov tilføre fonden yderligere midler.

•••

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan godkende, at også andre midler end de af staten efter stk. 1 og 2 tilførte midler indgår i fonden.

•••
profile photo
Profilside