14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Blødererstatningsfonden § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om blødererstatningsfonden og bygger på lov nr. 440 af 14. June 1995. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Fonden ophører med sin virksomhed, når der ikke længere er støtteberettigede efter § 4. Fondens bestyrelse giver indenrigs- og sundhedsministeren meddelelse herom.

•••

Stk. 2 Ved fondens ophør tilfalder eventuelle resterende midler staten, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Såfremt der efter § 2, stk. 3, er tilgået fonden andre midler end de af staten tilførte, træffer indenrigs- og sundhedsministeren ved fondens ophør bestemmelse om, hvorledes disse eventuelle resterende midler skal forvaltes.

•••

Stk. 4 Beregning af resterende midler efter stk. 2-3 foretages på grundlag af en forholdsmæssig fordeling baseret på de oprindelige kapitalindskud fra henholdsvis staten og andre.

•••
profile photo
Profilside