Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

Ikrafttræden m.v.
§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.