Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 12

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.