Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

§ 10

Lov om billedkunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003, ophæves.