14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 457 af 08. May 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Forvaltning af tilskud samt budget, regnskab og revision
Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, om indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om regnskabsaflæggelse og revision.

•••

Stk. 2 Afgivne tilsagn om tilskud kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

•••

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

•••

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, garantier m.v., der ydes i henhold til §§ 2-4.

•••
profile photo
Profilside