14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 457 af 08. May 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Billedkunst
Statens Kunstfond kan yde støtte til billedkunstneriske formål inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Støtten kan ydes til

  • 1) billedkunstnere,

  • 2) præmiering af billedkunstneriske værker,

  • 3) billedkunstnerisk produktion,

  • 4) udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker,

  • 5) drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner,

  • 6) internationale aktiviteter og

  • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

•••

Stk. 2 Statens Kunstfond kan indkøbe billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

•••

Stk. 3 Statens Kunstfond kan bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

•••

Stk. 4 Statens Kunstfond kan udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

•••

Stk. 5 Statens Kunstfond rådgiver om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri i henhold til de til enhver tid gældende regler, som udstedes i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed.

•••

Stk. 6 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Statens Kunstfonds opgave vedrørende indkøb, fordeling og overdragelse af billedkunstneriske værker, jf. stk. 2, og om bestilling af værker til det offentlige rum, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside