14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Betalingsloven § 6

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af betalingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Hvis et spildevandsanlæg omfattet af § 5, stk. 1, overtages af et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, opkræves tilslutningsbidrag, jf. § 2, og der ydes ejerne godtgørelse for anlæggets værdi.

•••

Stk. 2 I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelse efter stk. 1 af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om godtgørelsens udbetaling finder bestemmelserne i §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Efter overtagelsen af et spildevandsanlæg omfattet af § 5, stk. 1, har spildevandsforsyningsselskabet ansvaret for spildevandsanlæggets drift og vedligeholdelse, mod at de tilsluttede brugere betaler vandafledningsbidrag efter § 2 a..

•••
profile photo
Profilside