14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Betalingsloven § 4

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af betalingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Spildevandsforsyningsselskabet kan yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til at modtage og spildevandsforsyningsselskabets pligt til at fremsætte tilbud om udførelse af nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af afgørelser truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og § 30, stk. 1, mod ejendomsejerens betaling herfor og for eventuelt tilslutningsbidrag ved en afdragsordning. Dette gælder dog ikke i sager om påbud om separatkloakering truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om aftaler om afdragsordning i henhold til stk. 2, herunder om aftalens vilkår, for så vidt angår afdragsperiode, risikotillæg og renter, samt om spildevandsforsyningsselskabets oplysningspligt over for ejendomsejeren i forbindelse med aftalens indgåelse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om spildevandsforsyningsselskabets pligt til at sikre spildevandsforsyningsselskabets fordring som følge af afdragsordningen.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager efter stk. 2 og om socioøkonomiske kriterier og dokumentationskrav, der skal være opfyldt for at kunne modtage tilbud.

•••
profile photo
Profilside