Bøger, som nævner Betalingsloven § 3

2.3. Kontrol med priser og øvrige vilkår

- Side 33 -

...som godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. betalingslovens § 3, dog er tilslutningsbidragets størrelse fastsat ved lov, jf. 2. Taksterne og det eventuelle bidrag skal naturligvis også på dette område overholde det prisloft, som måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorlovens § 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes...

Læs på Jurabibliotek