14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om betalinger § 82

Uddrag fra forarbejderne til lov om betalinger § 82:

Til § 82
Det følger af § 57, i den nugældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge, at en betalingstransaktion kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke. Samtykket skal meddeles i den form der er aftalt, og kan ikke tilbagekaldes efter det tidspunkt, der er anført i lovens § 73. Den foreslåede bestemmelse i § 82 viderefører med ind...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.