14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Anvendelse af agenter
Hvis et betalingsinstitut har til hensigt at udbyde betalingstjenester gennem en eller flere agenter, skal Finanstilsynet forinden have meddelelse herom.

•••

Stk. 2 Meddelelsen i stk. 1 skal indeholde

  • 1) navn og adresse på agenten,

  • 2) hvilken betalingstjeneste, jf. bilag 1, agenten skal udføre for betalingsinstituttet,

  • 3) agentens unikke identifikationskode, hvis agenten har en sådan,

  • 4) en beskrivelse af, hvordan agenten vil opfylde forpligtelserne i henhold til hvidvaskloven, og

  • 5) oplysninger om identiteten på ledelsesansvarlige for agenten og dokumentation for, at disse opfylder kravene i § 30.

•••
profile photo
Profilside