14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Ledelse og indretning af virksomheden
Et e-pengeinstitut eller betalingsinstitut skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder

 • 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

 • 2) hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

 • 3) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,

 • 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, instituttet er eller kan blive udsat for,

 • 5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dets virksomhed, og til at anvende ressourcerne hensigtsmæssigt,

 • 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

 • 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og

 • 8) betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på it-området.

•••

Stk. 2 E-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal have effektive procedurer for følgende:

 • 1) Godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser.

 • 2) Væsentlige ændringer i eksisterende produkter og tjenesteydelser.

 • 3) Distribution af produkter og tjenesteydelser.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation, er den ændring, som følger af § 11, nr. 1, i ændringslov nr. 1163 af 08. juni 2021, ved en fejl ikke implementeret. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2021, jf. § 16 i ændringsloven. Derfor har vi implementeret ændringen på det relevante sted i § 25, stk. 3.

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler vedrørende de foranstaltninger, som e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal træffe, jf. stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

•••
profile photo
Profilside