14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Andre aktiviteter
E-pengeinstitutter kan ud over at udstede elektroniske penge udøve følgende andre aktiviteter:

  • 1) Udbud af driftsmæssige og nært tilknyttede accessoriske tjenester.

  • 2) Udbud af betalingstjenester omfattet af bilag 1.

  • 3) Drift af betalingssystemer, jf. dog § 63.

  • 4) Andre forretningsaktiviteter end de i nr. 1-3 nævnte, dog med de begrænsninger, der følger af denne lov.

•••

Stk. 2 De bestemmelser i denne lov, der gælder for udbud af betalingstjenester, finder tillige anvendelse for e-pengeinstitutter, når de udbyder betalingstjenester, som ikke er nært knyttet til udstedelsen af elektroniske penge.

•••

Stk. 3 Betalingsinstitutter kan ud over at udbyde de betalingstjenester, der er omfattet af instituttets tilladelse, udøve følgende andre aktiviteter:

  • 1) Udbud af driftsmæssige og nært tilknyttede accessoriske tjenester.

  • 2) Drift af betalingssystemer, jf. dog § 63.

  • 3) Andre forretningsaktiviteter end betalingstjenester.

•••
profile photo
Profilside