14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om betalinger § 160

Uddrag fra forarbejderne til lov om betalinger § 160:

Til § 158
Til nr. 1 Med lovforslagets § 153, stk. 3, ophæves lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 24. april 2015 med senere ændringer. I lov om forbrugeraftaler, jf. lov nr. 1457 af 17. december 2013, er der i lovens § 14, stk. 2, 3. pkt., en henvisning til §§ 43, 44, 47 og 48 i lov om betalingstjenester og elek...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.