14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om betalinger § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om betalinger og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2710 af 07. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Startkapitalen består af

  • 1) indbetalt aktie-, anparts- og andelskapital,

  • 2) overkurs ved emission i forbindelse med de i nr. 1 nævnte instrumenter,

  • 3) overført resultat,

  • 4) akkumuleret anden totalindkomst og

  • 5) andre reserver.

•••
profile photo
Profilside